Kinh doanh

Đề xuất tiếp tục ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp

Hà Linh
ANTD.VN -  Theo Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), ngoài các biện pháp hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, cần bổ sung quy định về giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.
Đề xuất tiếp tục ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp ảnh 1

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

VCCI vừa góp ý cho dự thảo Nghị quyết số 02 /NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đây là năm thứ chín Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh vào đầu năm, bắt đầu từ năm 2014.

VCCI đã có bản góp ý khá chi tiết về dự thảo Nghị quyết này. Đặc biệt, cơ quan này đề xuất cần tiếp tục xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

“Bên cạnh những giải pháp cải cách thủ tục hành chính, dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh, việc giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh là thực sự quan trọng. Do vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung nội dung này, theo đó đề nghị các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Liên quan đến các điều kiện kinh doanh được đặt ra trong dự thảo, VCCI cho hay, thực tế ừ năm 2014 đến nay, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chỉ có thể được thực hiện được hiệu quả nếu có sự đồng bộ trong việc rà soát, bãi bỏ các ngành nghề đầu tư kinh doanh, điều kiện kinh doanh (hiện có) với việc kiểm soát hiệu quả các đề xuất các ngành nghề đầu tư kinh doanh, điều kiện kinh doanh mới.

Trong thời gian vừa qua đã có hiện tượng cơ quan Nhà nước đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhưng chưa chứng minh tính phù hợp của mục tiêu quản lý nhà nước của ngành nghề đó với quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư, hoặc có sự chồng lấn về phạm vi quản lý với ngành nghề kinh doanh khác trong Danh mục.

Hoặc, ở một số lĩnh vực có tính cải cách về điều kiện kinh doanh đang có xu hướng thắt chặt, quy định khắt khe hơn các điều kiện kinh doanh, trong khi các lập luận lại chưa thực sự thuyết phục. Rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh hiện có nhưng lại thiếu cơ chế kiểm soát việc ban hành mới sẽ khiến cho hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh chưa hiệu quả.

Do đó, VCCI đề nghị Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)- cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung về nhiệm vụ kiểm soát việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh mới trong dự thảo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC