Xe+

Đề xuất công khai tên tuổi nhà thầu xây lắp vi phạm chất lượng, tiến độ

Ngân Tuyền
ANTD.VN - Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT công khai trên trang thông tin của Bộ các nhà thầu xây lắp vi phạm chất lượng, tiến độ.

Báo cáo Bộ GTVT về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, năm 2021, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư 7 dự án xây dựng cơ bản đang triển khai, 6 dự án từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 và trên 270 dự án sửa chữa đường bộ.

Trong năm qua, đã triển khai lựa chọn nhà thầu với số lượng 621 gói thầu các loại. Tổng giá gói thầu gần 3.500 tỷ đồng, giá trúng thầu 3.440 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu là 53 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, Tổng cục Đường bộ đã đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 100% các gói thầu được đăng tải đầy đủ các thông tin theo quy định. Năm qua, đã đấu thầu qua mạng 232/234 gói thầu với giá trúng thầu hơn 2.900 tỷ đồng.

Đề xuất công khai tên tuổi nhà thầu xây lắp vi phạm chất lượng, tiến độ ảnh 1

Tổng cục Đường bộ đề nghị công khai các nhà thầu vi phạm chất lượng xây lắp

Tuy vậy, có 13 gói thầu qua mạng bị hủy thầu với lý do các nhà thầu tham dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp hồ sơ mời thầu.

Về xử lý vi phạm trong đấu thầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, năm 2021, đơn vị này đã ban hành 3 quyết định xử lý về vi phạm trong đấu thầu bằng hình thức cấm tham gia đấu thầu 3 năm đối với 2 nhà thầu xây lắp, 2 nhà thầu tư vấn và 2 cá nhân. Bên cạnh đó, cảnh cáo 1 nhà thầu tư vấn và đã giao bên mời thầu công khai xử lý vi phạm theo đúng quy định về đấu thầu.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ, năm 2021, có nhiều gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự.

Quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng vẫn còn một số nhà thầu tư vấn, xây lắp ít có kinh nghiệm về đấu thầu qua mạng nên khi tham gia dự thầu còn lúng túng.

Do vậy, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT công khai trên trang thông tin của Bộ các nhà thầu xây lắp vi phạm chất lượng, tiến độ mà bị các chủ đầu tư và Ban QLDA có văn bản phê bình, cảnh cáo làm cơ sở cho bên mời thầu lưu ý khi đánh giá các nhà thầu tham gia dự án, gói thầu trong các năm tiếp theo.

Đồng thời, đưa vào hồ sơ mời thầu các điều kiện xử lý khi nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ, làm cơ sở pháp lý để đánh giá việc tham dự đấu thầu các gói thầu tiếp sau như lập cơ sở dữ liệu, đánh giá việc thực hiện hợp đồng của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp, làm cơ sở đánh giá uy tín khi tham dự thầu đối với nhà thầu có nhiều vi phạm.

Bên cạnh đó, cần rà soát các quy định hiện hành để có đánh giá và giải pháp về tình trạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự đấu thầu qua mạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC