Xe+

Đề xuất bắt buộc khoán xe công đối với Thứ trưởng, lãnh đạo địa phương

Linh Nhật
ANTD.VN - Mức khoán đối với các lãnh đạo thuộc diện bắt buộc khoán sẽ là 6,5 triệu đồng/tháng hoặc theo đơn giá khoán là 16.000 đồng/km.

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, những lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 1,25 trở lên tới cấp thứ trưởng và tương đương, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Nhà nước sẽ thực hiện khoán bắt buộc kinh phí sử dụng xe công đưa đón từ nhà tới cơ quan và ngược lại.

Hai phương án khoán

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước đang được bộ này xây dựng trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đề xuất bắt buộc khoán xe công đối với Thứ trưởng, lãnh đạo địa phương ảnh 1

Nếu bắt buộc khoán xe công đối với lãnh đạo đủ tiêu chuẩn, có thể giảm đến 62% số xe công

Theo dự thảo, sẽ thực hiện hình thức khoán kinh phí bắt buộc từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên gồm: Thứ trưởng và tương đương ở Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập.

Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì các bộ, ngành có thể bố trí xe để đưa đón các chức vụ này từ nơi ở đến nơi làm việc. Trong trường hợp này, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng 2 phương án, hoặc là người đứng đầu các bộ, địa phương, tập đoàn sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định hoặc là lãnh đạo các đơn vị này tự xem xét quyết định.

Với công đoạn đi công tác thì các chức danh nói trên được bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe hoặc thuê xe dịch vụ.

Với lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 0,7 đến dưới 1,25 và các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, Bộ Tài chính cũng đề nghị khoán tự nguyện kinh phí sử dụng phương tiện khi đi công tác trong nội tỉnh, thành phố hoặc bố trí xe phục vụ công tác chung (nếu có).

Về mức khoán, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án xác định mức khoán. Phương án 1 là đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng/giảm trên 20%.

Phương án 2, mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác với đơn giá khoán là 16.000 đồng/km, được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng/giảm trên 20%; hoặc dựa trên đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Có thể giảm đến 62% số xe công

Cũng theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm mạnh số xe công phục vụ công tác chung trang bị cho các đơn vị Nhà nước, với mục tiêu giảm từ 30-50% số xe công tới năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Với cơ quan trung ương (bộ ngành), quy định hiện hành cho phép mỗi cục được trang bị 2 xe, mỗi vụ 1 xe. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ có 2 phương án phân bổ xe công. Thứ nhất, giảm định mức sử dụng xe công của các cục, vụ thuộc bộ xuống còn 1 xe/1 đơn vị (với đơn vị biên chế từ 50 người trở lên) và 1 xe/2 đơn vị (với đơn vị biên chế dưới 50 người). Phương án 2, giảm còn 1 xe phục vụ 2 đơn vị (với đơn vị biên chế từ 50 người trở lên) và 1 xe phục vụ 3 đơn vị (với đơn vị biên chế dưới 50 người).

Trong cả 2 phương án trên thì riêng văn phòng bộ sẽ được bổ sung thêm 2 xe để phục vụ công tác chung cho các chức danh Thứ trưởng và tương đương khi đi công tác. Việc quản lý xe được thực hiện theo phương thức tập trung, do 1 đơn vị quản lý và bố trí cho các lãnh đạo đơn vị đi công tác.

Với cấp tổng cục và tương đương hiện đang cho phép trang bị 1 xe công/2 đơn vị, Bộ Tài chính cũng đề xuất 2 phương án giảm số xe. Thứ nhất, giảm còn 1 xe/ 3 đơn vị (với đơn vị biên chế dưới 50 người), đơn vị trên 50 người vẫn giữ nguyên mức 1 xe/2 đơn vị. Thứ hai, giảm mạnh còn 1 xe phục vụ 4 đơn vị không phân biệt số lượng biên chế. Đồng thời, xe công được giao cho 1 đầu mối quản lý, bố trí phục vụ công tác của lãnh đạo.

Với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, Bộ Tài chính đề xuất tăng định mức sử dụng xe công của văn phòng UBND, HĐND từ 2 xe/đơn vị lên 4 xe/đơn vị. Riêng văn phòng tỉnh ủy vẫn giữ mức 2 xe/ đơn vị. Các sở ngành từ 2 xe/1 đơn vị xuống còn 1 xe/1 đơn vị. Một đơn vị được giao quản lý thống nhất và bố trí xe phục vụ lãnh đạo. Riêng sở ngành chỉ có 1 lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 0,7 trở lên thì không bố trí xe công mà thực hiện khoán kinh phí hàng tháng.

Với cấp quận/huyện, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án, hoặc là giữ nguyên định mức hiện nay là 2 xe/đơn vị hoặc giảm còn 1 xe/đơn vị.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu lựa chọn thực hiện theo các phương án thứ nhất, xe công cả nước sẽ giảm khoảng 42% so với hiện nay. Còn nếu lựa chọn các phương án thứ hai, số xe công giảm tới khoảng 62%.

Về việc xử lý số xe và lái xe dôi dư sau khi sắp xếp và cắt giảm định mức sử dụng xe công, Bộ Tài chính đề xuất lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế có thời hạn 12 tháng sau khi quy định mới có hiệu lực để bán hoặc điều chuyển cho đơn vị còn thiếu hoặc bán thanh lý. Với đội ngũ lái xe dôi dư thực hiện sắp xếp, bố trí công việc theo quy định của pháp luật lao động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC