Đề nghị đánh giá tác động khi bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo có đánh giá về tác động khi đề xuất bổ sung bệnh Covid-19 là bệnh nghề nghiệp, được hưởng bảo hiểm xã hội.
Phạm vi các ngành nghề nguy cơ lây nhiễm cao khá rộng nên có khả năng xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

Phạm vi các ngành nghề nguy cơ lây nhiễm cao khá rộng nên có khả năng xảy ra tình trạng trục lợi chính sách

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Y tế để tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bệnh Covid-19 không thực sự đặc trưng cho một nghề hay một nhóm nghề như các bệnh nghề nghiệp khác. Virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh trong nhiều môi trường tiếp xúc, ở trong bất cứ ngành nghề, công việc, khu vực nào.

Do đó, người lao động thuộc 06 nhóm ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm cao nêu trong Phụ lục Hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh Covid-19 nghề nghiệp kèm theo Dự thảo có thể bị lây nhiễm ngoài môi trường làm việc. Phạm vi các ngành nghề nguy cơ lây nhiễm cao khá rộng nên khả năng xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách là có.

Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung cơ chế quản lý, để nếu chính sách được ban hành thì đồng thời đạt được hai yêu cầu: đảm bảo quyền lợi chính đáng và xác định đúng người được hưởng chế độ.

Thêm vào đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho rằng, khi công nhận Covid-19 là bệnh nghề nghiệp và Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu hoặc bệnh lưu hành trong tương quan với các bệnh cảm cúm do các chủng Coronavirus thông thường, cúm gia cầm A/H5N1, A/H7N9, SARS CoV1... có dẫn đến việc bổ sung các bệnh này là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Từ những lý do trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo có đánh giá về tác động khi bổ sung bệnh Covid-19 là bệnh nghề nghiệp.