Tổng cục Thuế ứng 51,4 tỷ đồng chi cho cán bộ tinh giản biên chế nhưng chậm báo cáo

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Thực hiện chính sách tinh biên chế từ năm 2012 trở về trước, Tổng cục Thuế đã tạm ứng hơn 51,482 tỷ đồng để chi trả cho 1.336 công chức song không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách nhà nước để chi trả theo quy định mà đến nay mới tổng hợp, báo cáo…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quốc hội)

Chiều nay, 11-7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, nhất trí về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Trình bày tờ trình về nội dung này tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức.

Tuy nhiên, trong số 1.336 công chức nêu trên có 300 công chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế, còn 1.036 công chức do sơ xuất trong quá trình tổng hợp báo cáo của Tổng cục Thuế, nên tại thời điểm thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận. Đến ngày 27-10-2017, Bộ Nội vụ mới có Công văn số 5691/BNV-TCBC phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức nêu trên.

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế khoán và Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP là hơn 51,482 tỷ đồng.

Đến nay, 1.336 công chức thuộc Tổng cục Thuế thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt danh sách, kinh phí theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quốc hội)

Tuy nhiên, Thẩm tra báo cáo này của Bộ Tài chính, Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc thực hiện tinh giản biên chế là từ năm 2012 trở về trước và việc chi trả kéo dài trong nhiều năm (số kinh phí đã tạm ứng để chi trả cho 1.336 công chức là hơn 51,482 tỷ đồng) song Tổng cục Thuế đã không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách nhà nước để chi trả, đến nay mới tổng hợp, báo cáo là chưa bảo đảm tính kịp thời theo quy định.

Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm. 

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, Ủy ban TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo hướng: Cho phép Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước trong quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ủy ban Tài chính Quốc hội cũng đề xuất giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, đảm bảo việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, định mức chi trả theo quy định của pháp luật; rà soát bảo đảm đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định để thực hiện quyết toán đối với khoản chi này.

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top