Chính thức trình Quốc hội tăng 30% mức lương cơ sở, tăng 15% mức lương hưu từ 1-7-2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 25-6, Chính phủ đã báo cáo ra Quốc hội các nội dung cải cách tiền lương, trong đó kiến nghị tăng 30% mức lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng, chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay…
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại Quốc hội

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại Quốc hội

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong quá trình triển khai, xây dựng 6 nội dung cụ thể về cải cách tiền lương khu vực công theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhất là việc xây dựng các bảng lương mới (Bảng lương chức vụ; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang), Chính phủ nhận thấy phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập.

Trong đó có các vấn đề về bảng lương mới; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp; xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm...

Những nội dung này đã được Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, ngày 21-6, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 83 thống nhất chủ trương để Chính phủ báo cáo Quốc hội triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, việc thực hiện tăng lương, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp từ ngày 1-7-2024 như sau:

Đối với khu vực doanh nghiệp: thực hiện đầy đủ theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, gồm 2 nội dung: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động (tăng 6% từ ngày 1-7-2024); (Quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1-1-2025).

Đối với khu vực công: Chính phủ báo cáo và kiến nghị Quốc hội cho phép thực hiện 4/6 nội dung của Nghị quyết số 27 đã rõ, đủ điều kiện để thực hiện.

Cụ thể là hoàn thiện chế độ nâng lương; bổ sung chế độ tiền thưởng từ ngày 1-7-2024 (bằng 10% quỹ lương cơ bản) gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc, tạo được động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện quy định và hướng dẫn rõ 5 nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Trong đó, Chính phủ sẽ quy định và hướng dẫn thẩm quyền của người đứng đầu được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và được quyết định mức chi trả thu nhập gắn với nhiệm vụ được giao; mở rộng thí điểm tiền lương tăng thêm đối với các địa phương đã tự cân đối ngân sách...

Đối với 2/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công gồm các bảng lương mới (bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương), cơ cấu lại và sắp xếp thành 9 chế độ phụ cấp mới, Bộ trưởng Nội vụ cho biết đây là nội dung còn phát sinh nhiều bất cập. Vì vậy, 2 nội dung này cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện từng bước.

Chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, thì cho thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1-7-2024 với 3 nội dung. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Thứ hai, cho nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và của cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý.

Thứ ba, thực hiện bảo lưu tiền lương và thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị hiện đang được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1-7-2024 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6-2024.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1-7-2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Ngoài ra, Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH.

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Với trợ cấp ưu đãi người có công, Chính phủ đề xuất theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,55 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7%).

Còn trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%)…

Chính phủ kiến nghị đưa các nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 7 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chi phí tăng lương 3 năm 2024-2026 tăng thêm 913.000 tỷ đồng

Thẩm tra báo cáo trên của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương cơ sở tăng 30%, thực hiện tiền thưởng 10% quỹ lương cơ bản, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp lũy kế 3 năm 2024 – 2026 sẽ tăng thêm 913.000 tỷ đồng.

Vì vậy, Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ tác động của chính sách đến dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026 đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và bổ sung thông tin đầy đủ về 5 nguồn kinh phí thực hiện tiền lương tới hết năm 2026; dự báo nguồn lực và những phát sinh cho những năm tiếp theo sau năm 2026.