Đời sống

Chính sách mới đối với người có công và mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp

P.V
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Bên cạnh các đối tượng bảo trợ xã hội, từ ngày 1-7-2021, người có công với cách mạng cũng là một trong các đối tượng được hưởng nhiều chính sách mới. Xin hỏi, những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi người có công? Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công? Trần Quang Tuyên (Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)
Chính sách mới đối với người có công và mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp ảnh 1

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (Ảnh minh họa)

Luật sư trả lời:

So với các đối tượng người có công quy định tại khoản 1, Điều 1, Pháp lệnh số 04 năm 2012, thì Điều 3 - Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14 Ưu đãi người có công với cách mạng đã bổ sung thêm một số đối tượng, bao gồm:

“Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Người có công với cách mạng bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

Chính sách mới đối với người có công và mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp ảnh 2

Luật sư Vũ Quang Vượng (Giám đốc Công ty Luật TNHH Quang Vượng. Tầng 7, tòa số 8 Láng Hạ, Hà Nội)

2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ”.

Đồng thời, theo quy định mới, về đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng cũng quy định rõ hơn khoản 2, Điều 2, Pháp lệnh năm 2005 gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con gồm con đẻ và con nuôi, người có công nuôi liệt sĩ.

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng được quy định tại khoản 1, Điều 1 của Nghị định số Số: 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và khoản 2, Điều 1 của Nghị định này quy định:

“Điều 1. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp

2. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; đối với người có công với cách mạng bao gồm:

a) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC