Chính trị - Xã hội

Chấn chỉnh quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài

Phương Mai
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị  yêu cầu chấn chỉnh quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN).

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo không cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hạn chế các dự án đầu tư vào khu vực phi sản xuất. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ĐTNN, đặc biệt là việc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành đối với các dự án ĐTNN có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh bất động sản, sử dụng nhiều năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường... Chỉ thị cũng nêu tình trạng cấp Giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp quy hoạch còn diễn ra, đặc biệt là trong các dự án sân golf, trồng rừng, sản xuất thép, khoáng sản...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC