Đời sống

Cập nhật khoản lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động từ năm 2021

An Nhiên
ANTD.VN - Theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, mức lương của người lao động được trả theo công việc hoặc theo chức danh, ngoài ra, người lao động còn có thể hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán.
Cập nhật khoản lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao động từ năm 2021 ảnh 1

Hợp đồng lao động cần ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung hợp đồng lao động, trong đó, quy định cụ thể cách ghi mức lương, phụ cấp trong hợp đồng lao động.

Cụ thể, mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

lươngMức lương theo công việc hoặc chức danh: Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên bao gồm: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC