Chính trị - Xã hội

Cảnh báo trước khi buộc sinh viên thôi học theo hệ thống tín chỉ

Bảo Anh
ANTĐ - Quy định mới của Bộ GD-ĐT về quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đưa ra yêu cầu các trường buộc phải có cảnh báo kết quả học tập. 

Theo đó, cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Tuỳ theo đặc điểm của từng trường, Hiệu trưởng quy định áp dụng một hoặc hai trong ba điều kiện để cảnh báo kết quả học tập của sinh viên và quy định số lần cảnh báo kết quả học tập, nhưng không vượt quá 2 lần liên tiếp.

Một trong các điều kiện cảnh báo là tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC