Xe+

Cần làm rõ cơ cấu nguồn vốn Nhà nước tham gia dự án đường Hòa Lạc- Hòa Bình

Ngân Tuyền
ANTD.VN - UBND tỉnh Hòa Bình cần làm rõ phần vốn Nhà nước tham gia trong dự án mở rộng đường Hòa Lạc- Hòa Bình và QL6 Xuân Mai- Hòa Bình, tỷ lệ và cơ cấu vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương.

Bộ KH-ĐT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và đầu tư cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình cùng dự án mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Trước đó, tại thông báo số 18 ngày 25/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về việc mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Bộ KH-ĐT đề nghị địa phương làm rõ loại hợp đồng PPP dự kiến lựa chọn đảm bảo phù hợp với quy định.

Cần làm rõ cơ cấu nguồn vốn Nhà nước tham gia dự án đường Hòa Lạc- Hòa Bình ảnh 1

Tỉnh Hòa Bình kiến nghị mở rộng quốc lộ 6 Hòa Lạc- Hòa Bình

“UBND tỉnh Hòa Bình cũng cần làm rõ phần vốn Nhà nước tham gia trong dự án (tỷ lệ và cơ cấu vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương); Dự kiến kinh phí GPMB; Khả năng cân đối nguồn vốn Nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt khi nguồn vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ hết và vốn ngân sách của tỉnh Hòa Bình đang tập trung thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đồng thời, làm rõ sự phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 đối với phần vốn Nhà nước tham gia dự án (do dự án dự kiến thực hiện chuyển tiếp sang giai đoạn sau)”, Bộ KH-ĐT đề nghị.

Liên quan đến việc giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình và dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình (dự án hiện hữu), Bộ KH-ĐT cho biết, về mặt pháp lý, trình tự, thủ tục của việc thay đổi cơ quan có thẩm quyền đối với dự án PPP đã được quy định cụ thể.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ KH-ĐT đề nghị Bộ GTVT thống nhất với các cơ quan liên quan về căn cứ pháp lý, trình tự chuyển giao thẩm quyền và các nội dung liên quan đến hợp đồng với nhà đầu tư dự án hiện hữu.

“Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thay đổi cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển giao, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan”, văn bản của Bộ KH-ĐT nêu rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC