Các hình thức nộp hồ sơ đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về các hình thức nộp hồ sơ đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Theo đó, cơ quan này cho biết, khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Hồ sơ thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ bằng một trong các hình thức sau:

Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội; Thông qua dịch vụ bưu chính; Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN.