Chính trị - Xã hội

Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý vào tháng 7 tới

An Nhiên
ANTD.VN - Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp vào các ngày 1/7 và 29, 30/7/2021.

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về việc tổ chức thi tuyển đối với chức danh Vụ trưởng Vụ tổng hợp.

Theo kế hoạch, đối tượng dự thi tuyển vào chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp bao gồm: công chức đang công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và trong quy hoạch chức danh Vụ trưởng; công chức, viên chức không công tác tại Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương Vụ trưởng thuộc bộ trở lên đang công tác trong Bộ Nội vụ hoặc trong cùng lĩnh vực Nội vụ.

Ngoài ra, đối tượng có thể bao gồm công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

Về nội dung và hình thức thi tuyển, Bộ Nội vụ cho biết sẽ thi viết môn kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định...

Theo Bộ Nội vụ, thời gian tổ chức thi viết dự kiến là ngày 1/7/2021; thi trình bày đề án ngày 29 và ngày 30/7/2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC