Kinh doanh

Ba cách đơn giản để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử đối với cá nhân

Hà Loan
ANTD.VN - Cá nhân có tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh tập trung đông người…

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế nói chung và người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020 nói riêng, ngày 05/02/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức, triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Khi thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản giao dịch điện tử, cá nhân sẽ được thụ hưởng nhiều lợi ích sau:

Một là, cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế.

Hai là, việc thực hiện các thủ tục qua giao dịch điện tử giúp cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí.

Ba là, cá nhân có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế vào mọi lúc, mọi nơi, không kể không gian, thời gian.

Bốn là, cá nhân vừa có thể chủ động công việc cá nhân, vừa tham gia các giao dịch điện tử với cơ quan Thuế mà không phải chờ đợi.

Năm là, việc thực hiện các thủ tục qua giao dịch điện tử góp phần tránh tập trung đông người, nhằm phòng chống và ngăn ngừa lây nhiễm dịch Covid-19.

Các trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX;

Đối với cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định.

Đối với cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế.

Sau đây là hướng dẫn của cơ quan thế về các cách đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân:

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử đối với cá nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC