Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới

ANTD.VN - 2h00 rạng sáng mai (6-8), Premier League 2022/23 chính thức khởi tranh với trận đấu sớm giữa Crystal Palace và Arsenal. Trước giờ bóng lăn, quý độc giả hãy cùng ngắm những bộ áo thi đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng tham dự mùa giải năm nay.
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Arsenal sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Arsenal sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Arsenal sân khách thứ 2
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Aston Villa sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Aston Villa sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Bournemouth sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Bournemouth sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Brentford sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Brentford sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Brighton sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Brighton sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Chelsea sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Chelsea sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Chelsea sân khách thứ 2
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Everton sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Everton sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Fulham sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Fulham sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Leeds sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Leeds sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Leicester City sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Leicester City sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Liverpool sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Liverpool sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Man City sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Man City sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Man City sân khách thứ 2
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Man United sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Man United sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Newcastle sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Newcastle sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Newcastle sân khách thứ 2
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Nottingham Forest sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Nottingham Forest sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Crystal Palace sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Crystal Palace sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Crystal Palace sân khách thứ 2
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Southampton sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Southampton sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Tottenham sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Tottenham sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
West Ham sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
West Ham sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Wolves sân nhà
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Wolves sân khách
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới
Áo đấu tuyệt đẹp của 20 đội bóng Premier League mùa giải mới