Kinh doanh

Agribank tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân

Anh Tú
ANTĐ - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa ban hành văn bản về việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân. 

Theo đó, ngân hàng phấn đấu nâng tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tối thiểu 72%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, riêng dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng tối thiểu 17% so với năm 2013.

Sở giao dịch, các chi nhánh loại I, loại II được yêu cầu tập trung nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng, ưu tiên lĩnh vực, ngành nghề nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kịp thời cho Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC