Chính trị - Xã hội

3 Bộ trưởng trả lời chất vấn

Thành Nam
ANTĐ - Ngày 12-8, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 22-8. Tại phiên họp này, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành trong cả ngày 21 và sáng 22-8.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ làm rõ về nợ xấu và cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại. Nội dung chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ liên quan đến giải pháp đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ liên quan đến đất đai, biện pháp theo dõi, xử lý hoặc thu hồi tài sản sau thanh tra; hoạt động thanh tra đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty, vấn đề nâng cao năng lực, phẩm chất, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra... Theo chương trình nghị sự, UBTVQH cũng sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản.

Liên quan đến công tác lập pháp, một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia... và đặc biệt là dự án Luật Thủ đô sẽ được UBTVQH xem xét, cho ý kiến.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC