Chính trị - Xã hội

200 triệu USD hỗ trợ cải cách ngành điện

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam cải cách ngành điện, tăng sức đề kháng trước biến đổi khí hậu. 

Trong đó, khoản vay 200 triệu USD giúp hỗ trợ việc đưa vào vận hành thương mại thị trường sản xuất điện cạnh tranh đầy đủ với sự tham gia của các công ty phát điện mới vào thị trường này. Đồng thời, chuyển đổi các công ty phát điện thành những công ty độc lập và chuyển sang áp dụng một hệ thống giá điện minh bạch hơn.

Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng: “Hai hoạt động này sẽ đóng góp vào nỗ lực của Việt Nam trên con đường tăng trưởng thân thiện với môi trường như đã đưa ra trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”.

Anh Tú

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC