Kinh doanh

Yêu cầu kiểm tra dấu hiệu nghi vấn gian lận thuế với mặt hàng thuốc thú y

Nhật Linh
ANTD.VN - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan thực hiện kiểm tra dấu hiệu nghi vấn và xác định lại chính xác mã số của hàng hóa, thu đủ thuế và xử phạt hành chính (nếu có) đối với mặt hàng thuốc thú y.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn về phân loại và tăng cường kiểm tra việc khai báo mặt hàng thuốc thú y.

Yêu cầu kiểm tra dấu hiệu nghi vấn gian lận thuế với mặt hàng thuốc thú y ảnh 1

Hải quan yêu cầu chấn chỉnh phân loại hàng hóa với mặt hàng thuốc thú y

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 7/12/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5756/TCHQ-TXNK về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa đối với mặt hàng thuốc thú y APSASOL AMOXICILLIN 500 và thuốc thú y có chứa thành phần ampicillin, amoxycillin hoặc muối của chúng, dạng ống, đã được đóng gói để bán lẻ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trên hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận thấy vẫn còn một số trường hợp khai báo mã số chưa đúng theo hướng dẫn và cơ quan Hải quan, chưa xác định lại mã số, ấn định thuế.

Do đó, để đảm bảo việc phân loại hàng hóa được thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan có phát sinh các tờ khai nhập khẩu mặt hàng thuốc thú y nêu trên thực hiện kiểm tra dấu hiệu nghi vấn và xác định lại chính xác mã số của hàng hóa, thu đủ thuế và xử phạt hành chính (nếu có).

Các cục hải quan tỉnh, thành phố cần phổ biến, quán triệt cho cán bộ công chức thực hiện đúng hướng dẫn về phân loại; đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra việc khai báo mặt hàng thuốc thú y này để xử lý theo đúng quy định.

Đặc biệt, các cục hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh các trường hợp khai chưa đúng, chưa xác định lại mã số… cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc rà soát, báo cáo không đầy đủ, còn để sót lọt các trường hợp khai báo mã số không đúng để xử lý theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC