Chính trị - Xã hội

Yêu cầu công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân

Hà Linh
ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) yêu cầu các chủ quản của nền tảng số phải có biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân người dùng và gỡ bỏ thông tin vi phạm.
Yêu cầu công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân ảnh 1

Nền tảng số chỉ được thu thập thông tin cá nhân người dùng khi có sự cho phép

Theo Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh của Bộ TT-TT, các nền tảng số đã đóng góp quan trọng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, hiện tượng lộ lọt thông tin, dữ liệu trên các nền tảng số vẫn diễn ra với quy mô ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, hiện tượng phát tán tin giả, thông tin vi phạm pháp luật, đặc biệt là trên các nền tảng số xuyên biên giới vẫn diễn ra nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, văn hóa và hoang mang, lo lắng trong xã hội.

Do đó, để thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số an toàn, lành mạnh, tạo lập niềm tin số và bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam, Bộ TT-TT yêu cầu doanh nghiệp chủ quản nền tảng số phải phát triển nền tảng số có khả năng tự bảo vệ; có các công cụ xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, chủ quản nền tảng số phải triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân; chỉ tiến hành thu thập thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, chủ quản nền tảng số không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân của người sử dụng, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Đồng thời, phải cung cấp cơ chế cho phép người sử dụng phản ánh, khiếu nại tin giả, thông tin xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư cá nhân và thông tin vi phạm pháp luật khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC