Kinh doanh

Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng

Hà Linh
ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu 10 tháng tiếp tục tăng trưởng cao so với kế hoạch do nhóm hàng công nghiệp chế biến của các doanh nghiệp FDI tăng và sự tăng giá xuất khẩu của hầu hết mặt hàng trong nhóm nhiên liệu, khoáng sản.

Riêng trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng 9 và tăng 17,4% so với tháng 10-2011. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng 9 và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 93,45 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 51,55 tỷ USD, tăng 34,9%. Như vậy, đến nay đã có 22 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC