Xử phạt giao thông qua ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

ANTĐ

ANTD.VN - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi chính thức được đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt của đất nước, giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân. Không chỉ một hay nhiều hoạt động hành chính mà rất nhiều lĩnh vực đều có thể khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu này để đạt được những lợi ích từ công cuộc số hóa đang được triển khai hiện nay. Lĩnh vực giao thông là một ví dụ.