Xử nghiêm doanh nghiệp vận tải chậm lắp camera giám sát

ANTĐ
ANTD.VN -  Theo thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời hạn phải hoàn thành lắp đặt camera đối với phương tiện vận tải không thể lùi. Sau ngày 31-12-2021, nếu các doanh nghiệp chưa lắp đặt camera, Tổng cục đường bộ sẽ yêu cầu các sở, ngành và lực lượng chức năng xử lý nghiêm.