Chính trị - Xã hội

Xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật đất đai

Hùng Anh

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố cần quan tâm chỉ đạo tập trung thực hiện thanh tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện. Đặc biệt, cần thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh. Năm 2015, cần tập trung thanh tra nhóm đối tượng là các dự án phát triển nhà ở để phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng, đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả đầu tư đối với các dự án nhà ở đã được giao đất, cho thuê đất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC