Chính trị - Xã hội

“Xóa sổ” bốn Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngân Tuyền
ANTD.VN -Từ ngày 1/11 tới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ còn duy nhất Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định 68/2022/NĐ-CP Quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN-MT, thay thế cho Nghị định 36 của Chính phủ năm 2017. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/11 tới đây.

Theo đó, 4 Tổng cục gồm: Môi trường; Quản lý Đất đai; Biển và Hải đảo Việt Nam; Địa chất và Khoáng sản bị xoá bỏ, chia tách thành các cục, vụ trực thuộc Bộ TN-MT. Như vậy, từ ngày 1/11 tới đây, Bộ TN-MT chỉ còn duy nhất một cấp Tổng cục là Tổng cục Khí tượng thủy văn chuyên về dự báo thời tiết, thiên tai, bão lũ…

“Xóa sổ” bốn Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ảnh 1

Từ ngày 1/11, Bộ TN-MT chỉ còn duy nhất 1 Tổng cục là Khí tượng thủy văn

Song song với việc xoá bỏ 4 tổng cục, Bộ TN-MT sẽ có nhiều đơn vị cấp cục, vụ mới được thành lập. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tổng cục Môi trường được tách ra thành lập 3 đơn vị: Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành 2 đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Thực hiện xoá bỏ Tổng cục, chia tách thành các đơn vị mới theo Nghị định 68 này, Bộ TN-MT sẽ còn lại 27 đơn vị cấp Cục, Vụ.

Nghị định 68 cũng nêu Bộ trưởng Bộ TN-MT sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ, các đơn vị được thành lập mới sau khi chia tách các Tổng cục. Những đơn vị mới được thành lập, chia tách từ Tổng cục nào sẽ đảm bảo kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục đó.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam bảo đảm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC