Văn hóa - Giải trí

Xét tặng cấp Nhà nước danh hiệu NSND và NSƯT

Ngọc Hà
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 7.
Xét tặng cấp Nhà nước danh hiệu NSND và NSƯT ảnh 1
NSƯT Minh Hòa được xét tặng danh hiệu NSND trong dịp này

Theo đó, Hội đồng gồm 23 thành viên do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét và lựa chọn những nghệ sĩ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước trao tặng các danh hiệu cao quý trên. Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng.

Việc bình xét sẽ được tiến hành theo phương thức bỏ phiếu kín đối với từng nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu. Sau khi bỏ phiếu bình xét, kết quả sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tham khảo và tiếp thu ý kiến của đông đảo dư luận trước khi Hội đồng gửi danh sách đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Chủ tịch nước. Thành viên Hội đồng sẽ không được xem xét, đề nghị tặng các danh hiệu trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC