Xét nghiệm cho người nhập cảnh, làm sao để bảo đảm an toàn?

ANTĐ
ANTD.VN -  Việt Nam đã quyết định sẽ mở lại đường bay thương mại quốc tế, trước mắt là 6 quốc gia. Đây là điều thiết yếu cần phải thực hiện trong trạng thái “ bình thường mới” bảo đảm mục tiêu kép vừa tổ chức phòng, chống dịch bệnh vừa phải bảo đảm phát triển kinh tế...