Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản

ANTĐ - 100 phiên bản tài liệu từ hai khối Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn được trưng bày tại triển lãm “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản - Di sản tư liệu thế giới” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội. Đây là những tài liệu có giá trị ghi lại quá trình biên soạn những cuốn sách sử lớn của vương triều Nguyễn như “Minh Mệnh chính yếu”, “Đại Nam thực lục”, “Đại Nam nhất thống chí”...

Châu bản là toàn bộ các văn bản hành chính của triều Nguyễn, bao gồm các tập tấu, sớ, chiếu, chỉ dụ... được đích thân nhà vua ngự lãm hoặc ngự phê bằng mực son, truyền đạt ý chí hoặc giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, xã hội.... Mộc bản là những tấm gỗ khắc chữ Hán hoặc Nôm ngược, được in ra thành các cuốn sách, được dùng phổ biến ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Mộc bản triều Nguyễn được san khắc dười triều nhà Nguyễn (1802-1945), phản ánh mọi mặt trong đời sống xã hội Việt Nam.

Cả hai loại tư liệu được trưng bày trong triển lãm đều là những tài liệu đặc sắc, phản ánh rõ nét và xác thực về sự quan tâm và chủ trương của các vị vua triều Nguyễn đối với việc biên soạn chính sử. Chủ trương này được thể hiện qua các biện pháp tổ chức thực hiện, cụ thể như việc tổ chức Quốc sử quán, tuyển bổ người biên soạn, kiểm duyệt, san khắc, in ấn cũng như bảo quản, sử dụng các bộ chính sử và các ván khắc in.

Châu bản triều Nguyễn đã trở thành Di sản tư liệu thế giới từ ngày 14-5-2014, trong khi Mộc bản triều Nguyễn được công nhận vào ngày 31-7-2009. Cả hai nguồn tư liệu quý giá này đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Hà Nội) và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Triển lãm được mở cửa từ ngày 2-12-2015 đến 30-1-2016 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (18 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản ảnh 1

Bản dập Mộc bản về việc triều Nguyễn tổ chức khai trương Quốc sử quán vào ngày 6-5-1821 tại điện Cần Chánh

Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản ảnh 2

Ấn, kiềm, núm, đế ấn của Quốc sử quán

Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản ảnh 3

Tàng thư lâu - Nơi bảo quản sách sử

Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản ảnh 4

Vua Gia Long - vị vua đầu triều Nguyễn, người cho thành lập Sử cục, tiền thân của Quốc sử quán

Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản ảnh 5

Vua Khải Định (trái) và vua Bảo Đại 
Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản ảnh 6Mộc bản và bản dập bìa sách "Đại Nam thập lục Chính biên Đệ nhị kỉ" ghi chép chính sử Việt Nam dưới thời vua Minh Mệnh
Xem bút tích của các hoàng đế triều Nguyễn qua Châu bản, Mộc bản ảnh 7Ngày 5-10 năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), vua dụ cho các Nội các ban thưởng yến tiệc và tiền bạc cho các Sử quan nhân dịp soạn xong sách "Liệt thánh thực lục tiền biên"