Xe vận tải luồng xanh phải khai báo y tế trên hệ thống quản lý công dân vùng dịch

ANTĐ
ANTD.VN - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19, tất cả các phương tiện vận tải "luồng xanh" khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh thành phố phía Nam, phải thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an tại địa chỉ "suckhoe.dancuquocgia.gov.vn".