Xe+

Xe ô tô kinh doanh vận tải chính thức được giảm phí đường bộ

Hà Loan
ANTD.VN - Kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách chỉ nộp phí sử dụng đường bộ bằng 70% mức thu quy định hiện hành; xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp mức 90% quy định hiện hành.

Đây là nội dung Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ, vừa được Bộ Tài chính ban hành hành nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Theo đó, kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) sẽ chỉ nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo chỉ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Quy định giảm phí sử dụng đường bộ sẽ được áp dụng đến hết năm 2020

Quy định giảm phí sử dụng đường bộ sẽ được áp dụng đến hết năm 2020

Thông tư 74/2020/TT-BTC cũng quy định, trong thời gian Thông tư có hiệu lực, xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại Thông tư này tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong Chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải.

Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo.

Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 10/8/2020.

Hiện nay, Biểu thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với các loại xe kinh doanh vận tải dao động từ 130 - 1.040 nghìn đồng. Với mức giảm 10-30%, các xe kinh doanh vận tải sẽ được giảm từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC