Pháp luật

Xe máy tìm chủ sở hữu

H.P

ANTĐ -CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, tìm chủ sở hữu xe máy.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ chiếc xe máy Dream BKS 29p1- 263.75 đăng ký mới ngày 20/6/2013. Biển kiểm soát cũ 29H5 - 4076 ngày đăng ký lần đầu 06/04/1998. Số khung: 8073208; số máy: 8073208.

Ai là chủ sở hữu chiếc xe máy trên liên hệ đồng chí Vũ Mạnh Hưng - cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm -  Số 2 Tràng Thi. Điện thoại: 0989379988 để làm việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC