Xe khách liên tỉnh hoạt động dựa vào cấp độ dịch Covid-19 ở từng địa phương

ANTĐ
ANTD.VN - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quyết định số 10906/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải nhằm bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.