Chính trị - Xã hội

Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi người dân

Chính Trung
(ANTĐ) - Ngày 19-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã làm việc với huyện Thanh Oai và xã Hồng Dương (Thanh Oai) về tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM).

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Soái ghi nhận những kết quả bước đầu của xã Hồng Dương và huyện Thanh Oai trong xây dựng NTM. Tuy vậy, Hồng Dương tới nay vẫn còn tới 11/19 tiêu chí chưa thực hiện, trong đó có những tiêu chí rất quan trọng như việc triển khai thực hiện quy hoạch, nâng cao thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương xây dựng NTM, đồng chí Nguyễn Công Soái khẳng định, mục tiêu cao nhất của xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực ngoại thành, kéo gần phân hóa giàu nghèo giữa thành thị với nông thôn. Vì vậy, công việc này không chỉ là trách nhiệm của chính quyền các cấp mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mà trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC