Xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Du thành địa chỉ văn hóa - du lịch quốc gia

ANTĐ - Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo đó, việc xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Du trở thành địa chỉ văn hóa và du lịch của quốc gia gắn với các giá trị thi ca của Đại thi hào Nguyễn Du và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm: xã Tiên Điền, một phần xã Xuân Giang và thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Quy hoạch tổng thể có quy mô nghiên cứu là 339,75 ha;  gồm: Vùng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Khu lưu niệm Nguyễn Du (Vùng 1) rộng 43,65 ha và Vùng bảo tồn cảnh quan (Vùng 2) rộng 296,10ha. 

Quy hoạch xác định, xây dựng các công trình phục vụ phát huy giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể của vùng đất Tiên Điền, Nghi Xuân gắn với phát triển du lịch. Các khu vực chức năng chính gồm: Quảng trường, không gian thơ ca Nguyễn Du; Không gian văn hóa Tiên Điền - Nghi Xuân; Khu vui chơi giải trí khai thác trò chơi gắn với tác phẩm và con người Nguyễn Du; Không gian lễ hội Đạp Thanh...

Tin cùng chuyên mục