Chính trị - Xã hội

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân

P.V
ANTD.VN -  Sáng 29-3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND chủ trì Hội nghị.
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND; đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong CAND đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tiếp tục là vấn đề quan tâm của các nước trên thế giới nói chung, Đảng và Nhà nước ta nói riêng, điều đó tác động lớn đến việc triển khai công tác bình đẳng giới trong CAND giai đoạn tiếp theo.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm mà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em đã đề ra, đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc và có quan điểm chỉ đạo nhất quán về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND. Tăng cường tập huấn nâng cao kiến thức bình đẳng giới cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trong CAND, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, góp phần quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu bình đẳng giới thực chất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội; chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo nữ, cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lao động nữ trong CAND.

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai và hướng dẫn thực hiện đạt hiệu quả hơn; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với công tác cán bộ nữ tại đơn vị; đánh giá hiệu quả hoạt động và gắn trách nhiệm của các thành viên của Ban đối với các nhiệm vụ được phân công. Xây dựng hướng dẫn tiêu chí đánh giá công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ của Công an đơn vị, địa phương...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC