Chính trị - Xã hội

Xây dựng Đề án thành lập Sở Du lịch Hà Nội

Minh Trí
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND TP Hà Nội xây dựng Đề án thành lập Sở Du lịch, Đề án kiện toàn Sở VH-TT, trình HĐND TP quyết định theo quy định pháp luật. 

 Với vị trí là Thủ đô, là trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, Hà Nội có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở VH-TT&DL sẽ góp phần giúp Hà Nội khai thác, phát huy được thế mạnh này và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, 6 tháng đầu năm 2015, tổng lượng khách đến Thủ đô Hà Nội ước đạt 10.030.783 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khách quốc tế  đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 8,8%; khách nội địa đạt gần 8,5 triệu lượt, tăng 3%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.438 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2014.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC