Chính trị - Xã hội

Xây dựng Công an quận Bắc Từ Liêm thành đơn vị Công an kiểu mẫu

Trần Bích
ANTD.VN -  Thẳng thắn nhìn nhận những thành công, chiến công xuất sắc cũng như những hạn chế của Công an quận Bắc Từ Liêm, Quận ủy Bắc Từ Liêm vừa ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đạt “Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an”, đặt mục tiêu hướng tới danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Những chiến công xuất sắc

Được thành lập từ ngày 1-4-2014, trải qua gần 7 năm xây dựng và phát triển, CAQ Bắc Từ Liêm luôn khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 80%; tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; nhiều vụ án có tiếng vang lớn… Nhiều năm liền CAQ là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh tổ quốc, được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Đặc biệt trong năm 2020, CAQ Bắc Từ Liêm là đơn vị đầu tiên trong Công an 30 quận, huyện của CATP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Từ ngày đầu thành lập đến nay, CAQ Bắc Từ Liêm đã thường xuyên nhận được sự động viên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị trong CATP Hà Nội và các ban ngành, đoàn thể của quận, đặc biệt là sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng Công an quận Bắc Từ Liêm thành đơn vị Công an kiểu mẫu ảnh 1

CAQ Bắc Từ Liêm cấp CCCD xuyên ngày nghỉ lễ, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch

Song vẫn tồn tại một thực tế, một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; một số vụ việc giải quyết chưa triệt để, còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh, trật tự; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp giữa CAQ, CAP với một số cơ quan, địa phương, đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ...

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, với sự tham mưu của CAQ, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng Công an quận đạt đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an, một mặt ủng hộ quyết tâm chính trị của CAQ, mặt khác tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy và lan tỏa động lực, ý chí quyết tâm tới CBCS - CAQ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ mục tiêu tổng quát đến chỉ tiêu cụ thể

Xây dựng Công an quận Bắc Từ Liêm thành đơn vị Công an kiểu mẫu ảnh 2

CAQ Bắc Từ Liêm luôn tập trung công tác xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu tổng quát “Xây dựng lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trở thành đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an; quyết tâm, phấn đấu sớm đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần xây dựng một xã hội kỷ cương, lành mạnh, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quận”.

Để có thể thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát đã đề ra, trong Nghị quyết cũng phân tích và chỉ rõ ra bốn mục tiêu cụ thể để hiện thực hóa việc thực hiện mục tiêu tổng quát trên. Bên cạnh đó, giao 11 chỉ tiêu liên quan đến các mặt công tác Công an của CAQ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành “Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an” và phấn đấu đạt danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

GiáXây dựng Công an quận Bắc Từ Liêm thành đơn vị Công an kiểu mẫu ảnh 3
CAQ Bắc Từ Liêm chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng (ảnh chụp tháng 5-2020)

Quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, Nghị quyết bước đầu đã định hướng ba giải pháp thực hiện xuyên suốt đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí vai trò của lực lượng Công an nhân dân nói chung, CAQ Bắc Từ Liêm nói riêng; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Trong quá trình thực hiện, CAQ Bắc Từ Liêm chủ động xây dựng bộ tiêu chí cụ thể phấn đấu trở thành “Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an” đồng thời xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, xác định lộ trình thực hiện, định kỳ hàng năm sơ, tổng kết báo cáo Quận ủy và Đảng ủy Công an Thành phố để tiếp tục có đường hướng chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC