Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội

ANTĐ
ANTD.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6 về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.