Chính trị - Xã hội

Xây dựng 500.000ha rừng sản xuất bền vững

Hải Dương

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa  thông qua đề án về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng bền vững giai đoạn 2016-2020. 

Theo đề án, mục tiêu đặt ra tới năm 2020, cả nước sẽ có ít nhất 500.000ha rừng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, trong đó 350.000ha là rừng trồng và 150.000ha rừng tự nhiên.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ  NN&PTNT sẽ xây dựng  bộ  tiêu  chuẩn quản lý rừng  bền  vững của Việt Nam trên cơ sở hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ rừng, quyền hạn và nhiệm vụ của các  tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ rừng; đặc biệt sẽ quảng bá thương hiệu chứng chỉ quản lý rừng bền vững của quốc gia tới các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trong nước cũng như quốc tế…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC