Chính trị - Xã hội

Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu sớm khi tinh giản biên chế từ 2021?

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có văn bản xin ý kiến về việc xác định hưởng chính sách về hưu sớm khi tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức theo quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.
Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu sớm khi tinh giản biên chế từ 2021? ảnh 1

Nghị định 143/2020/NĐ-CP đã thay đổi tuổi hưởng chính sách về hưu sớm khi tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP quy định chính sách về hưu trước tuổi áp dụng đối với các đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Tùy theo đối tượng tinh giản biên chế là người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường hay là người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn cụ thể việc xác định tính tuổi để nghỉ hưu trước tuổi.

Để đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng, Quốc hội đồng thời thống nhất thực hiện Bộ Nội vụ đề xuất phương án về cách tính tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Cụ thể, tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi của đối tượng tinh giản biên chế thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của đối tượng đó. Theo đó từ năm 2021, việc xác định tuổi nghỉ hưu của đối tượng này cần căn cứ quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu (tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường căn cứ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP; nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường căn cứ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC