Chính trị - Xã hội

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

P.Phương
ANTD.VN - Sáng 27-12, Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý IV/2016 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành Thành phố. 

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, hội nghị giao ban trực tuyến tập trung vào 2 nội dung chính: triển khai Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trong đó tập trung vào việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thành phố và kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.

Theo báo cáo của các quận, huyện, năm 2016, thành phố đã giải quyết được  2.818/3.178 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 88,7%. Trong đó, nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… được tập trung giải quyết dứt điểm, theo đúng quy trình thủ tục.

Qua báo cáo, tham luận của các quận, huyện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, công chức và công dân về công tác này từng bước được nâng lên; cấp ủy và chính quyền các cấp của thành phố đã quan tâm, chỉ đạo tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Hội nghị giao ban quý IV/2016 của thành phố Hà Nội

Hội nghị giao ban quý IV/2016 của thành phố Hà Nội

Về kết quả thực hiện cải cách hành chính, năm 2016, công tác cải cách hành chính của thành phố đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xúc tiến thương mại... Nhiều thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện: thời gian nộp thuế rút còn 117 giờ/năm (chỉ tiêu là 121,5 giờ/năm); cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố giảm từ 52 ngày xuống còn 20 ngày và rút gọn thành phần hồ sơ từ 9 loại xuống còn 4 loại; thí điểm liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, rút ngắn thời gian từ 30%-60%, giảm 50% số lần đi lại.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể, năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 19%, cao nhất từ trước tới nay (22,9 nghìn doanh nghiệp); thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đạt kết quả tích cực, so với năm 2015, vốn đăng ký dự án đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỷ đồng, tăng 2,6 lần; vốn đăng ký doanh nghiệp mới thành lập là 203,76 nghìn tỷ đồng, tăng 42%; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 277,95 nghìn tỷ đồng (tăng 10%).

Ngoài những kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, cần khắc phục: một số thủ tục hành chính thiếu tính liên thông và sự phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tuy đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, còn vướng mắc. Hiện tượng chậm cập nhật và niêm yết thiếu thủ tục hành chính còn xảy ra ở một vài địa phương.

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là khiếu kiện, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quá trình giải quyết một số vụ, việc khiếu kiện, tố cáo còn bị kéo dài, thiếu dứt điểm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan có thẩm quyền... Việc thực hiện các quy định về tiếp công dân tại một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm, chưa công khai lịch tiếp công dân.

Đánh giá cao những ý kiến tham luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận, với mục tiêu tạo bước đột phá, tiến tới hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 là “Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế”, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, sớm sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập, phấn đấu hoàn thành toàn diện ở mức cao nhất các nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa Hà Nội vào nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành khá, tăng các chỉ số xếp hạng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, ngay sau Hội nghị, UBND Thành phố cần khẩn trương thể chế hóa các nội dung của“Năm kỷ cương hành chính 2017”, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thành phố. Trong đó, tập trung tạo chuyển biến mạnh về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; văn hóa ứng xử công sở; việc chấp hành chức năng, nhiệm vụ được phân công; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp hoặc để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC