Chính trị - Xã hội

Xác định người dân là trung tâm, chủ thể của công tác PCCC và CNCH

H.M
ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an các địa phương đã đạt được về công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến chiều 24-5 “Tổng kết 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn”, từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu 63 Công an tỉnh, thành phố, thay Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an các địa phương đã đạt được về công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian qua.

Xác định người dân là trung tâm, chủ thể của công tác PCCC và CNCH ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để phát huy những kết quả đạt được và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, kiềm chế và làm giảm số vụ cháy, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đánh giá cụ thể, sâu sắc tình hình ở địa phương, những việc đã làm được, chưa làm được và căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tập trung chỉ đạo để thực hiện một số vấn đề trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đổi mới về tư duy, nhận thức về công tác PCCC; phải xác định người dân là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác PCCC và CNCH. Vì vậy, phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, đổi mới, sáng tạo về phương thức tổ chức và hoạt động trong công tác PCCC.

Xác định người dân là trung tâm, chủ thể của công tác PCCC và CNCH ảnh 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện cao điểm

Công tác PCCC gồm 2 trụ cột (phòng cháy và chữa cháy), trong đó xác định trụ cột “phòng” là chính, phòng là “xây”; chữa là “chống”. Phòng là cơ bản – chiến lược – lâu dài; làm tốt công tác phòng cháy để hạn chế phải chữa cháy, hạn chế hậu quả, thiệt hại cho nhân dân và xã hội.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, phải xác định phương châm “4 tại chỗ” là then chốt, xuyên suốt, theo đó phải xác định “4 tại chỗ” là lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy ở trong dân. Người dân vừa là mục tiêu, động lực, trực tiếp tại chỗ, ban đầu tham gia chữa cháy, kết hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; dân phòng, dân phố, khu dân cư… để khi có cháy nhanh chóng chớp lấy “thời điểm vàng”, kịp thời huy động người dân tham gia chữa cháy...

Tại hội nghị, 14 tập thể và 6 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC