Xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTĐ
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 237 ngày 21-10-2021, triển khai, thực hiện Kết luận số 02 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư (khóa XI) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, trong đó, nhấn mạnh 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.