Kinh doanh

Western Bank trúng thầu 500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

Ngân Hà
ANTĐ - Trong 6 tháng đầu năm, Western Bank đã có sự tăng trưởng vượt bậc và ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân 16%/tháng.

Tính riêng đến cuối tháng 6-2011, tổng tài sản Western Bank đạt 18.175 tỷ đồng, đạt 56% so với kế hoạch; Doanh số huy động đạt 10.708 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm 2011. Bên cạnh đó, Western Bank sẽ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ tạm ứng cổ tức 5%/cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được hưởng cổ tức là 500 đồng), nhận bằng tiền mặt và đến ngày 5-8-2011 sẽ là thời hạn thanh toán tiền cổ tức.

Western Bank trúng thầu 500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ ảnh 1

Nhờ sự phát triển đó mà Western Bank đã trúng thầu 500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm với lãi suất 12,3%/năm. Việc trúng thầu Trái phiếu Chỉnh phủ mang lại lợi ích rất lớn cho Western Bank như: Đa dạng hóa danh mục tài sản, đảm bảo thanh khoản, thu nhập bổ sung khi dư nợ tín dụng chạm hạn mức, tham gia thị trường vốn phong phú... Bên cạnh đó, bằng việc mua Trái phiếu Chính phủ, Western Bank cũng góp phần xây dựng lợi ích cộng đồng, bởi số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, Chính phủ sẽ sử dụng cho việc đầu tư công, thực hiện mục đích phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC