Chính trị - Xã hội

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục

Hùng Anh
ANTĐ - Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt 2 khoản tín dụng tổng trị giá 150 triệu USD để giúp Việt Nam hỗ trợ và duy trì thực hiện Chương trình cải cách giáo dục đại học và chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi tới trường.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, chia sẻ: “Cải thiện kết quả giáo dục cho người dân là một phần quan trọng của chương trình phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Vấn đề này đã được xác định là một trong 3 lĩnh vực mang tính đột phá trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020. WB rất vui mừng hỗ trợ tăng cường các lĩnh vực giáo dục của Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của đất nước”.

Theo đó, 50 triệu USD cho “Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục đại học - Giai đoạn 3” sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các chính sách tăng cường quản trị, tài chính và chất lượng giáo dục đại học. Đây là khoản tín dụng thứ ba trong chuỗi các dự án này.

Trong khi đó, dự án “Tăng cường Khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” nhằm mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ chuẩn bị bước vào cấp tiểu học, đặc biệt là nhóm có nguy cơ gặp nhiều khó khăn trong môi trường học tập, thông qua hỗ trợ các yếu tố được lựa chọn từ chương trình quốc gia của Việt Nam về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015” (Quyết định 239).

Dự án hỗ trợ các nỗ lực mở rộng chương trình đi học mầm non 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực cho giáo viên và hiệu trưởng trong quản lý chất lượng mầm non và tăng cường khả năng chuyên môn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC