Kinh doanh

WB cấp 250 triệu USD cho Việt Nam để cải cách kinh tế

Anh Tú
ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc điều hành tổ chức này đã phê duyệt khoản Tín dụng trị giá 250 triệu USD, hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) cho Việt Nam.

Theo đánh giá của WB, quá trình cải cách của Việt Nam đang chậm lại trong những năm gần đây. Do vậy, cần những cải cách mới để giải quyết sự thiếu hiệu quả của tái cấu trúc, thúc đẩy việc sử dụng hiểu quả nhân lực và vốn, tăng năng suất của cả nền kinh tế.

EMCC 1 - khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng, sẽ cấp ưu đãi 250 triệu USD (khoảng 5.240 tỷ đồng) để hỗ trợ Việt Nam cải cách trong 7 lĩnh vực chính sách.

Bao gồm khu vực tài chính; chính sách tài khóa; hành chính công và trách nhiệm giải trình; quản lý doanh nghiệp nhà nước; quản lý đầu tư công; hiệu quả môi trường kinh doanh; bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam cho biết, EMCC là sự tiếp nối của chuỗi Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo đã thực hiện thành công, nhằm giải quyết những thách thức mới nổi, tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

EMCC có mục tiêu dài hạn là hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng kinh tế mới, tập trung vào khả năng cạnh tranh và chất lượng của tăng trưởng. Chương trình cải cách kinh tế này sẽ diễn ra trong 3 năm tới.

World Bank cho rằng, ổn định kinh tế vĩ mô là một ưu tiên hàng đầu để tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam, do đó, đây cũng là mục tiêu cốt lõi của EMCC…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC