Chính trị - Xã hội

Vừa làm, vừa chơi

Tú Men
ANTĐ - Lần đầu tiên có một ông bộ trưởng ra văn bản cấm cán bộ lãnh đạo bộ chơi golf.

- Chơi golf mỗi lần mất đứt 200 USD, còn bao thứ “phụ tùng” tốn kém lắm. Chắc ông bộ trưởng lo cho cán bộ mình không đủ tiền ăn chơi xa xỉ?

- Đâu phải, ông bộ trưởng giải thích rằng, các môn thể thao không có gì xấu cả, nếu có điều kiện chơi được là tốt.

- Bây giờ thừa điều kiện chơi bời, vả lại ăn chơi là quyền tự do của mỗi con người, làm sao cấm đoán được?

- Đây là quy định riêng của ngành giao thông cũng giống như ngành y tế, giáo dục có quy định “nói không” với…

- Nếu thế thì còn nhiều ngành cũng phải có quy định như không chơi trò điện tử, chát chít trong giờ làm việc; không hát karaoke, nhậu nhẹt; không nhận quà cáp biếu xén trong và ngoài giờ hành chính.

- Cái lý của ông bộ trưởng được nhiều người ủng hộ là bởi trong lúc kinh tế đất nước khó khăn thế này thì phải tập trung trí tuệ, thời gian nhiều hơn trong công việc.

- Những người ham chơi hơn ham làm nghe chuyện này chắc cũng phải giật mình xem lại mình. Ở các nước giàu có, người ta làm ra làm, chơi ra chơi, ở ta thì vừa làm, vừa chơi, thậm chí chơi nhiều hơn làm hóa nên nằm trong vùng trũng là phải.

- Vùng trũng nhưng cũng có chỗ cao, chỗ thấp lấp sao cho bằng?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC