Chính trị - Xã hội

Việt Nam ứng cử vào Hội đồng chấp hành UNESCO

Tạ Toàn
ANTĐ - Kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng Tổ chức giáo dục, khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đang diễn ra tại Paris (Pháp) từ nay đến ngày 18-11. 

Việt Nam sẽ tham gia ứng cử vào Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019. Vụ trưởng Phạm Sanh Châu, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, cho biết: Việc Việt Nam tham gia ứng cử để trở thành thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO - một trong ba cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức UNESCO - thể hiện vai trò tích cực tại UNESCO liên tục trong suốt 15 năm qua với tư cách là thành viên Hội đồng chấp hành qua các nhiệm kỳ 2001-2004 và 2010-2013.

Liên quan đến môi trường, Việt Nam giới thiệu sáng kiến thí điểm xây dựng Khu dự trữ sinh quyển mô hình phát triển bền vững với việc phát thải carbon thấp tại Cù Lao Chàm, thành công của mô hình này có thể nhân rộng ra thế giới. Trong kỳ họp của UNESCO, Việt Nam cũng sẽ giới thiệu hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và đề nghị UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC