[VIDEO] Thất bại khó chấp nhận của Thạch Kim Tuấn ở Olympic Tokyo

Băng Tâm
ANTD.VN - Thật bất ngờ khi lực sỹ hạng 61kg Thạch Kim Tuấn chỉ nâng được 126kg cử giật và thất bại ở mức cử đẩy 150kg, mức tạ chỉ ngang màn khởi động của anh trong mỗi buổi tập hàng ngày.