[Video] Tá hỏa phát hiện rắn cặp nia bò trong nhà tắm

Giang An - T. Loan
ANTD.VN -Vừa tắm xong, cô gái đang đứng sấy tóc thì tá hỏa phát hiện con rắn cạp nia dài cả mét đang bò trong nhà tắm.